V Gimnaziji Ormož od leta 2015 deluje Šolski sklad, ki skladno s svojimi pravili pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov.

Namen delovanja sklada je pomoč socialno šibkim dijakom, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov v šoli, nakup nadstandardne opreme, pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih in financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa.

(Visited 833 times, 1 visits today)