Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnika izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja. Njihov namen je razbremeniti dijake od šolskega pouka, hkrati pa pomenijo tudi enega izmed načinov za razširjanje in poglabljanje splošnega in posebnega znanja, povezanega s cilji izobraževalnega programa, še posebej pa z uresničevanjem ciljev ključnih kompetenc. Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso opredeljena s programom, v katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente in jih razvijajo. Z možnostjo proste izbire med posameznimi dejavnostmi se spreminja tudi odnos dijaka do dela ter njegova odgovornost za lastne odločitve.

Z vsemi morebitnimi vprašanji glede interesnih dejavnosti se lahko dijaki in profesorji obrnejo na organizatorico ID – Nino Cerkvenik.

Interesne dejavnosti so sestavljene iz:

Interesne dejavnosti v programu zdravstvena nega obsegajo skupaj 317 ur:

  • v 1. letniku 96 ur,
  • v 2. letniku 96 ur,
  • v 3. letniku 61 ur in
  • v 4. letniku 64 ur.

Dejavnosti, ki jih financirajo starši

Obrazci za vodenje ur proste izbire

(Visited 259 times, 1 visits today)