Poleg svojih osnovnih nalog knjižničarka izvaja tudi bibliopedagoške ure v 1. in 2. letniku (tam so predstavljena tudi navodila za izdelavo seminarskih nalog po mednarodnih standardih ISO), v sodelovanju s profesorji organizira literarna srečanja, knjižne sejme in podobno, z namenom, da vzpodbuja dijake k branju knjig.

(Visited 892 times, 1 visits today)