IZJAVI OB SPROŠČANJU UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 (maj 2020)


VLOGA ZA IZDAJO SUBVENCIONIRANE VOZOVNICE


OBVEŠČANJE O ODSOTNOSTI DIJAKA/DIJAKINJE


 PREDČASEN IZSTOP oz. VSTOP NA AVTOBUS ob organiziranih šolskih prevozih


ŠOLSKA PREHRANA


UČBENIŠKI SKLAD


ŠOLSKI SKLAD


PRILAGODITVE 


 NAGRADNA EKSKURZIJA


E-ASISTENT ZA STARŠE

  • Prijavnica za eAsistenta za starše – prijavnico dobite pri razredniku
  • Predstavitev eAsistenta za starše

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (gimnazija)

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

INTERESNE DEJAVNOSTI (predšolska vzgoja)

  • 1. letnik
  • 2. letnik
  • 3. letnik
  • 4. letnik

IZPIS IZ EVIDENCE