KAJ JE TUTORSTVO

Tutorstvo je sistematično vodenje dijakov skozi šolanje, pri čemer se v Gimnaziji Ormož osredotočamo predvsem na njihov akademski razvoj in na težave pri učenju.

TUTORSTVO JE

 • poslušanje,
 • skupno iskanje poti pri reševanju problemov,
 • pomoč dijaku pri: razvoju in iskanju profesionalne poti, učnem načrtu,  načrtovanju in samovrednotenju svojega procesa učenja.

TUTORSTVO TOREJ NI

 • delo namesto dijaka,
 • razmišljanje namesto dijaka,
 • vnaprej pripravljen odgovor na vsako vprašanje,
 • iskanje poti, ki predstavljajo slabši, manj kakovosten proces učenja.
 • Tutor ni inštruktor! Če imajo dijaki težave s predmetom, naloga tutorja ni, da bi dijaka inštruiral! Tutor mora znati dijaka usmeriti k reševanju problemov in k učitelju.

Tutorstvo je odgovorno delo. Tutor dijak naj bi bil pozitivno naravnan, potrpežljiv, pripravljen pomagati ostalim dijakom. Hkrati pa dijaško tutorstvo veliko daje – dijaka tutorja pa bogati z novimi izkušnjami, poznanstvi, znanji.

NALOGE TUTORJA DIJAKA SO PREDVSEM

 • skrb za lastno usposabljanje (udeležba na uvodnem izobraževanju za tutorje in na drugih usposabljanjih za tutorje, ki jih vodijo učitelji tutorji iz različnih predmetnih področij),
 • svetovanje dijakom pri iskanju pomoči za premostitev težav na učnem področju,
 • upoštevanje navodil koordinatorja tutorjev dijakov in koordinatorja tutorjev učiteljev,
 • tutor vodi dnevnik tutorstva in ga odda ob koncu šolskega leta koordinatorci (s tem pridobi ure za OIV in reference za Nefiks).

 Koordinatorica: Polona Kosec Krajnc

(Visited 1.140 times, 1 visits today)