Trenutno je šolska knjižnica zaradi prenove zaprta (predvidoma do sredine septembra).

Delovni čas šolske knjižnice v šolskem letu 2017/18 :

ponedeljek: od 8.00 do 13.30
torek: od 8.45 do 9.35 in od 10.30 do 13.30
sreda: od 8.00 do 13.00
četrtek: od 9.40 do 13.30
petek: od 8.50 do 9.35 in od 10.30 do 12.30

Knjižničar: Radovan Milovanović, prof.
Skrbnica učbeniškega sklada: Nina Cerkvenik, prof. in univ. dipl. bibl.


Knjižnica je bila ustanovljena ob otvoritvi novih gimnazijskih prostorov v šolskem letu 2001/02. Večina gradiva je bila pridobljenega z darovi. Fond še ne dosega standardov in normativov za šolske knjižnice (10 do 15 knjig na uporabnika). Vsako leto bolj pa se knjižne police polnijo s knjižničnim gradivom, ki ustreza vsebinam poučevanja.

Knjižnično gradivo in storitve so dostopne dijakom in zaposlenim. Gradivo je v prostem pristopu in zloženo po sistemu UDK. Referenčna zbirka je postavljena ločeno, saj je namenjena le uporabi v knjižnici in si je načeloma ni možno izposoditi na dom.

Dijakom so na voljo tudi časopisi in revije.

Trenutno naročeni naslovi serijskih publikacij so: Fizika v šoli, Geografija v šoli, Matematika v šoli, Monitor, Odmevi, Presek, Proteus, Slovenščina v šoli, Spika, Šolska knjižnica, Šolski razgledi, Šolsko svetovalno delo, Šport, Šport mladih, Večer, Vzgoja in Zgodovina v šoli.

Knjižnica je svetla in prostorna, v njej se lahko izvaja tudi skupinski pouk, saj je opremljena z moderno opremo. Ima izhod v atrij šole, ki je v lepem vremenu lahko idealen prostor za prireditve. Knjižnica ima tudi več čitalniških mest (skupinskih in individualnih). Ta so namenjena dijakom, ki se lahko v knjižnici učijo, pišejo domače ali seminarske naloge ali pa se sprostijo ob branju in poklepetajo.