Na podlagi novele Zakona o uveljavljanju socialnih pravic, ki začne veljati 1. 9. 2014, pred novim šolskim letom ne bo treba oddajati vlog za subvencijo šolske prehrane na center za socialno delo, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014.

Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo pri določanju subvencije namreč upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na člana družine, ugotovljeno v veljavni odločbi za o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Podatke bo zavod pridobil iz javnih evidenc.

Starši dijakov, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa lahko vložijo posebno vlogo za uveljavljanje subvencije malice na pristojnem centru za socialno delo v mesecu avgustu.

Subvencija malice pripada dijakom, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico (prijavo oddate ob vpisu/višji letniki razredniku) in pri katerih povprečni mesečni dohodek na člana družine, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji znaša:

• do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – polna subvencija (brezplačna malica),

• nad 42 % do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – v višini 70 % cene malice,

• nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – v višini 40 % cene malice.

Organizatorica prehrane:
Aleksandra Štih, prof.

 

(Visited 37 times, 1 visits today)