Delo šolske svetovalne delavke opravlja Polona Kosec Krajnc, univ. dipl. ped. in prof. soc.

Tel. št.: 02 / 74 00 148

Uradne ure:

Ponedeljek:od 13.15 do 14.15
Torek:od 10.50 do 14.50
Sredaod 13.15 do 14.15
Četrtek:od 11.30 do 14.30
Petek:od 7.00 do 11.00

Delovni čas:

Ponedeljek:od 7.50 do 8.35 in od 13.15 do 14.15
Torek:od 7.50 do 14.50
Sreda:od 7.50 do 11.05 in od 13.15 do 14.15
Četrtek:od 9.30 do 14.30
Petek:od 7.00 do 13.00

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj dijaka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili dijaki čim bolj uspešni in zadovoljni.

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

Svetovalna služba opravlja tri osnovne vrste dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Preko teh pomaga vsem udeležencem v šoli (dijakom, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oziroma šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, šolanja in vseživljenjske karierne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba ima za vse sodelujoče posluh, skrb in ljubezen ter vero v napredek in razvoj prav vsakega posameznika.