Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti

P01

Slovenščina obvezno

487

24

P02

Matematika obvezno

383

19

P03

Tuji jezik obvezno

417

20

P04

Umetnost obvezno

102

4

P05

Zgodovina

obvezno

136

6

P06

Geografija

obvezno

136

6

P07

Sociologija obvezno

68

3

P08

Psihologija obvezno

68

3

P09

Fizika obvezno

70

3

P10

Kemija obvezno

70

3

P11

Biologija obvezno

136

6

P12

Športna vzgoja

obvezno

340

14

Skupaj A

2413

111

B – Strokovni moduli

M01

Veščine sporazumevanja

Obvezno

102

5

M02

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju

Obvezno

102

5

M03

Razvoj in učenje predšolskega otroka

Obvezno

136

6

M04

Varno in zdravo okolje

Obvezno

102

5

M05

Kurikulum oddelka v vrtcu

Obvezno

102

6

M06

Igre za otroke

Obvezno

68

4

M07

Ustvarjalno izražanje

Obvezno

408

20

M08

Matematika za otroke

Obvezno

68

4

M09

Jezikovno izražanje otrok

Obvezno

68

4

M10

Naravoslovje za otroke

Obvezno

68

4

M11

Družboslovje za otroke

Obvezno

68

4

M12

Informacijsko komunikacijska tehnologija

Obvezno

68

4

M13

Likovno izražanje

Izbirno

102

6

M14

Glasbeno izražanje

Izbirno

102

6

M15

Plesno izražanje

Izbirno

102

6

M16

Šport za otroke

Izbirno

102

6

M17

Multimedije

Izbirno

102

6

Skupaj B

1462

77

Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

170

10

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom

380

20

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

320

14

Skupaj pouka (A+B+E)

4195

202

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

550

30

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  

4547

216

Skupaj (A+B+Č+D+E)  

4927

236

Poklicna matura (storitev in zagovor)  

4

Skupaj kreditnih točk  

 

240

Število tednov izobraževanja v šoli

130

Število tednov praktičnega izobraževanja v vrtcu

10

Število tednov interesnih dejavnosti

11

Skupno število tednov izobraževanja

151

(Visited 3.927 times, 1 visits today)