Profesorji športne vzgoje in koordinatorji športnih dejavnosti: Bojana Moravec, Aleš Jurčec, Martin Kolar

Predstavitev programa

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka. Je sestavni del življenja in dela na šoli. Pri športni vzgoji skrbimo za zdrav in skladen telesni razvoj, navajamo na zdrav način življenja, na kakovostno preživljanje prostega časa, usvajamo in izpopolnjujemo športna znanja, spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti, spodbujamo odgovorno ravnanje do narave.

PRILAGODITVE

Šola perspektivnim in vrhunskim športnikom nudi ustrezno pomoč, ki jim omogoča lažjo uskladitev šolskih in športnih obveznosti.

Pravice in dolžnosti učencev s statusom ureja pravilnik.

Vse obrazce za pridobitev statusa športnika najdete na naslednji povezavi.

(Visited 1.125 times, 2 visits today)