Profesorica športne vzgoje in koordinatorica športnih dejavnosti: Bojana Moravec

Predstavitev programa

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka. Je sestavni del življenja in dela na šoli. Pri športni vzgoji skrbimo za zdrav in skladen telesni razvoj, navajamo na zdrav način življenja, na kakovostno preživljanje prostega časa, usvajamo in izpopolnjujemo športna znanja, spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, strpnosti in sprejemanju drugačnosti,spodbujamo odgovorno ravnanje do narave.

  • REDNI POUK

Gimnazijski program obsega 105 ur športne vzgoje v vsakem letniku v posameznem šolskem letu. To pomeni tri ure pouka tedensko.

Športno vzgojo sestavljata osnovni program in program izbirnih športov.

  • STATUS ŠPORTNIKA

Šola perspektivnim in vrhunskim športnikom nudi ustrezno pomoč, ki jim omogoča lažjo uskladitev šolskih in športnih obveznosti. Pravice in dolžnosti učencev s statusom ureja pravilnik. Vse obrazce za pridobitev statusa športnika najdete na naslednji povezavi.

DODATNI PROGRAM

Načrtujemo naslednje izven šolske dejavnosti:

  • odbojka
  • streljanje
  • pohodništvo
  • nordijska hoja
  • kolesarjenje
  • športne delavnice
(Visited 402 times, 1 visits today)