V Uradnem vestniku Občine Ormož št. 11/17 je objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči v občini Ormož za šolsko leto 2017/2018. Rok za oddajo vlog je do vključno 6. 11. 2017. Na razpis se lahko prijavijo vsi dijaki Gimnazije Ormož, ki so državljani Slovenije (ne glede na stalno prebivališče) in nimajo druge štipendije.

(Visited 122 times, 1 visits today)