Tajnica Šolske maturitetne komisije za splošno maturo je v šolskem letu 2021/22 Tanja Galun Založnik, prof. (tanja.galunzaloznik@gimnazija-ormoz.si)

Tajnica Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je v šolskem letu 2021/22 Sonja Bezjak, prof. (sonja.bezjak@gimnazija-ormoz.si)


(Visited 395 times, 1 visits today)