Tajnica Šolske maturitetne komisije za splošno maturo je v šolskem letu 2018/19 Tanja Galun Založnik, prof.

Uradne ure: ob sredah, od 10.20 do 11.05

Tajnik Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo je v šolskem letu 2018/19 Peter Luknjar, prof.