Gimnazija Ormož izvaja program splošne gimnazije, katerega poslanstvo je priprava mlade populacije za nadaljevanje šolanja na univerzah, ter program srednjega strokovnega izobraževanja predšolska vzgoja, katerega poslanstvo je priprava mladih za uspešno opravljanje poklica ter za morebitno nadaljnje višje, visoko in univerzitetno izobraževanje. Dijake želimo pripraviti za uspešno življenje, uspešen študij in vseživljenjsko učenje ter jim kot popotnico dati kvalitetno znanje, samostojnost, kritičnost in kreativnost ter vseživljenjske veščine.

(Visited 1.155 times, 1 visits today)