Svet šole je organ upravljanja šole in ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

predstavnika ustanovitelja      Marija Klemenčič
predstavnik občine Nino Miličić
predstavniki delavcev šole mag. Blanka Erhartič Kralj
Polona Kosec Krajnc
Bojana Moravec
Karmen Plavec
mag. Aleksandra Štih
predstavniki sveta staršev

Nataša Bodanec Rajh
Mateja Meško
Romana Nedog

predstavnika dijakov Lina Šnajder
Nik Arbeiter

 Predsednica Sveta šole je mag. Aleksandra Štih.

(Visited 654 times, 5 visits today)