Svet šole je organ upravljanja šole in ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga (2018/2019):

predstavnika ustanovitelja      Irena Kumer
Leonida Novak
predstavnica občine Julianna Kispal
predstavniki delavcev šole Renata Bezjak
Lenka Keček Vaupotič
Polona Kosec Krajnc
Peter Luknjar
Karmen Plavec
predstavniki sveta staršev Joško Čučko
Valerija Kolenko
Janja Kolmančič Majhen
predstavnika dijakov Ana Klinc
Lana Munda

 Predsednica Sveta šole je Polona Kosec Krajnc.