Svet šole je organ upravljanja šole in ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga (2021/2022):

predstavnika ustanovitelja      Marija Klemenčič
predstavnik občine Nino Miličić 
predstavniki delavcev šole mag. Blanka Erhartič
Polona Kosec Krajnc
Bojana Moravec
Karmen Plavec
mag. Aleksandra Štih
predstavniki sveta staršev Nataša Bodanec Rajh
Janja Kolmačić Majhen
Aleksander Prapotnik
predstavnika dijakov Neja Škrjanec
Jakob Majhen

 Predsednica Sveta šole je mag. Aleksandra Štih.

(Visited 485 times, 1 visits today)