Svet šole je organ upravljanja šole in ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

predstavnika ustanovitelja       
predstavnik občine Mojca Žnidarič
predstavniki delavcev šole

Renata Bezjak
mag. Blanka Erhartič Kralj
Sonja Janžekovič
Lenka Keček Vaupotič
Simona Meglič

predstavniki sveta staršev

Nataša Čavić
mag. Mateja Meško
Romana Nedog

predstavnika dijakov Nik Arbeiter
Tanja Veldin

 Predsednica Sveta šole je Renata Bezjak.


  • Sklepi 1. seje Sveta šole (28. 3. 2023)
  • Izvleček iz zapisnika 2. seje Sveta šole (28. 9. 2023)
  • Izvleček iz zapisnika 3. seje Sveta šole (28. 2. 2024)
(Visited 1.299 times, 1 visits today)