Svet šole je organ upravljanja šole in ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga (2019/2020):

predstavnika ustanovitelja       
predstavnik občine Nino Miličić
predstavniki delavcev šole mag. Blanka Erhartič
Polona Kosec Krajnc
Bojana Moravec
Karmen Plavec
mag. Aleksandra Štih
predstavniki sveta staršev Valerija Kolenko
Janja Kolmačič Majhen
Aleksander Prapotnik
predstavnika dijakov Lea Majcen
Ana Zemljič

 Predsednica Sveta šole je mag. Aleksandra Štih.

(Visited 319 times, 3 visits today)