Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo

Spoštovani,

na podlagi okrožnice, ki smo jo prejeli dne 5. 11. 2020 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake v času zaostrenih epidemioloških razmer, posredujemo navodila. 

V času izobraževanja na daljavo so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati topli obrok za vse otroke, ki so upravičeni do subvencije malice.

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:

  • upravičeni so tisti dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma 2. razreda državne štipendije),
  • brezplačni topli obrok pripada tudi dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Navodila:

  • Prijava:
  • dijaki, ki želijo prejemati brezplačni topli obrok se prijavijo prek šole, ki jo obiskujejo, dijaki Gimnazije Ormož se prijavijo na e-naslov sonja.bezjak@gimnazija-ormoz.si (do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 10. ure).
  • šola za dijake, ki so prijavljeni na šolsko malico, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ,
  • s prijavo dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.
  • Prevzem:
  • prevzem brezplačnega toplega obroka bodo organizirale lokalne skupnosti in bo potekal v občinah stalnega bivališča dijakov (informacije o prevzemnem mestu boste prejeli naknadno – do torka). Prevzem toplih obrokov bo možen od torka, 10. 11. 2020 naprej.
  • Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo občini prebivališča dijaka, ki bo na podlagi zbranih potreb organizirala pripravljanje in distribucijo toplega obroka za dijake iz svoje lokalno skupnost.

(Visited 69 times, 1 visits today)