Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2018 bodo dostopni na spletni strani http://matura.ric.si/ v sredo, 11. julija 2018, od 7. ure dalje. Za dostop potrebujete EMŠO in šifro, ki ste jo dobili na listu šifer pri pisnih izpitih. Rezultati na spletu so informativnega značaja. Uradne rezultate, obvestilo in spričevalo kandidatu izroči šola. V šoli boste z rezultati seznanjeni ob 10. uri.

Ta dan vam bomo razdelili maturitetna spričevala in obvestila o uspehu na maturi. Prevzamete jih osebno. Takrat se tudi podpišete v knjigo maturantov. V primeru, da se sami ne morete udeležiti podelitve, lahko spričevalo oz. obvestilo z vašim pooblastilom prevzamejo starši ali druge pooblaščene osebe.
Isti dan in dan kasneje (12. julija 2018 med 9.00 in 12.00) bodo potekale tudi prijave na jesenski rok mature.
Več informacij dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/
Zaradi dopustov lahko spričevala prevzamete v tajništvu ŠMK SM še do 16. julija 2018 od 10. do 12. ure in po 16. avgustu 2018.

Tanja Galun Založnik,
tajnica ŠMK SM

(Visited 39 times, 1 visits today)