Dragi prostovoljci in prostovoljke, vztrajajte še naprej in rastite s prostovoljstvom.

Mentorica PSD: Polona Kosec Krajnc


Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva (5. december) vam iskreno čestita tudi ekipa Mladinskega sveta Slovenije in se vam želi zahvaliti za vaš vložen čas, trud, znanje, energijo in dobro voljo pri vaših vsakodnevnih prizadevanjih, preko katerih ključno prispevate k izboljšavam v svetu na različnih področjih vašega delovanja.

Vaš prispevek k razvoju prostovoljstva je izraz močne volje in želje po spremembah, ki je v današnjem svetu še kako potrebna. Zato vam želijo še veliko uspeha pri vaših nesebičnih prizadevanjih, obenem pa vas želijo spomniti, da lahko že v kratkem pričakujete tudi razpis za »Naj prostovoljca 2016«.

(Visited 33 times, 1 visits today)