Zdrava šola

Datum: September–junij 2011/2012

 

Cilji:

-Spodbuditi sodelovanje med posamezniki različnih generacij ter inovativnost in ustvarjalnost, ki temelji na združitvi bogatih izkušenj, znanj in modrosti starejših, z znanjem in spretnostmi mladih.

-Pridobiti znanje o sladkorni bolezni, zavedati se njenih posledic in naučiti se kako nadzorovati to bolezen.

-Dijaki obnovijo znanje o virozah, pripravijo seminarske naloge na temo AIDS.

-Ozaveščanje dijakov o nevarnostih in tveganjih pri uživanju opojnih drog.

-Dijake seznaniti z delom zavoda za transfuzijo ter s krvodajalstvom, ter okrepiti odnos dijakov do zdravja, življenja in sočloveka.

-Dijaki se zavedajo pomena prostovoljstva, skupaj s mentorji izdelajo načrt za obisk in pomoč starejšim v Centru starejših občanov drugih ljudi.

-Seznaniti dijake o pomenu zdrave prehrane in gibanja, jih spodbuditi, da uživajo čim več sadja in zelenjave ter jih opozarjati, da je uživanje nezdrave hrane tvegano za zdravje.

Nosilci: Vesna Pintarić, Peter Luknjar, Polona Kosec Krajnc, Simona Meglič

(Visited 69 times, 1 visits today)