Med petimi gimnazijami v Sloveniji, ki bodo pilotsko uvajale delo z nadarjenimi dijaki, je bila na podlagi prijavljenega načrta izbrana tudi naša šola. Cilji, ki jim želimo slediti na tem področju, so skriti v viziji:

»Skupaj poiščimo močna področja dijaka in jih z visoko postavljenimi zahtevami in ob odgovornem medsebojnem sodelovanju in spoštovanju razvijemo do sanj.«

Cilj delavcev šole je ugotoviti, na katerih področjih dijak izstopa in mu nuditi ustrezne spodbude. Tako ima dijak v tesni povezanosti z učitelji, s starši in z okoljem možnost, da v celoti razvije svoje sposobnosti na intelektualnem, ustvarjalnem, psihomotoričnem in/ali čustvenem področju. Dijaka spodbujamo, da razvije svoje sposobnosti, mu omogočamo, da pridobiva kakovostno znanje in oblikuje odgovoren odnos do sebe, drugih in življenja. Te spodbude lahko šola zagotavlja le na ta način, da spodbuja sodelovalno in odprto delovno klimo in skrbi za vključevanje v širše družbeno okolje. V delu z nadarjenimi podpiramo sodobne metode in oblike dela ter dijaka pripravljamo na vseživljenjsko učenje in učenje za življenje. Nenehno se učimo in odprto, vendar kritično, sprejemamo novosti v strokovnem in globalnem družbenem  svetu.

 

(Visited 44 times, 1 visits today)