Medpredmetni učni dan za dijake in učence (15. 9. 2017):