Pred pričetkom spomladanske mature

Ko gre zares!

2. junija 2012 se pričnejo pisni izpiti spomladanske mature in trajajo do vključno 16. junija 2012. Začetek pisnih izpitov je vsak dan točno ob 9.00!

Kandidati se zberete najmanj 25 minut prej. S seboj vedno prinesite dokument s sliko in dovoljene pripomočke pri posameznem predmetu (kemični svinčnik, svinčnik, radirko, trikotnik, šestilo, kalkulator, slovarje …) Mobiteli, druge elektronske naprave in pomožni listki v izpitnem prostoru niso dovoljeni. Odložite jih v garderobi. Posedovanje in uporaba velja za hujšo kršitev pravil, kandidatu se izreče prekinitev reševanja.

Malico in plastenke z vodo si prinese vsak kandidat sam.

Urnik pisnih izpitov na spomladanskem roku splošne mature najdete v maturitetnem koledarju. Sedežni redi so vedno objavljeni šele  na dan pisanja izpita v avli šole.Ustni izpiti na Gimnaziji Ormož bodo potekali od 19. do 22. junija. Kandidati imate po en ustni izpit na dan. 

Natančni ustni razporedi (datum, ura, izpraševalec in učilnica) bodo objavljeni na šolski oglasni deski po 4. juniju 2012. Zaradi nemotenega dela predmetnih komisij, vas prosimo, da pridete na ustne izpite 15-20 min prej kot bo navedeno v seznamih.

Na maturi veljajo izpitna pravila.

Želimo vam veliko uspeha!

(Visited 29 times, 1 visits today)