Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 je namenjen dijakom 4. letnika gimnazije in predšolske vzgoje, ki se v tem letu vpisujete na fakultete.

Razpis je pomemben tudi za dijake in dijakinje 3. letnika obeh programov, saj pomembno vpliva na izbiro izbirnih predmetov v 4. letniku in tudi na izbiro 5. predmeta poklicne mature.

Dijaki 4. letnika natančno preglejte roke za prvo prijavo, vpisne pogoje in razpoložljiva vpisna mesta; dijaki 3. letnika pa predvsem izbirne predmete, ki so morda pogoj za vaš študijski program.

Dijaki ste vabljeni tudi na individualno poklicno svetovanje v času uradnih ur šolske svetovalne službe.

Polona Kosec Krajc,
šolska svetovalna služba

(Visited 40 times, 1 visits today)