Računalniško-novinarska skupina

Dijaki:

 • se spoznajo s pisanjem člankov za časopis in spletne strani
 • redno ažurirajo šolsko spletno stran
 • urejajo in dopolnjujejo galerijo na šolski spletni strani
 • izdelajo in uredijo šolski časopis (najmanj 2 izdaji v šol.l.)
 • izdelajo foto plakate (za vsak mesec en plakat), ki predstavljajo dogajanje v gimnaziji (povezava s foto-video krožkom)

Načrti za področje spletnih strani:

 • Posodobiti šolske spletne strani – prehod na novejšo verzijo. Kontakt z osebami za tehnično pomoč – g. Gorazd Zakrajšek.                                                                                                                          Cilj: preglednejša spletna stran.
  • Terminski plan: Okvirno dokončati do novembra
 • V urejanje spletnih strani vključiti dijake v okviru računalniško-novinarske skupine. Sodelovanje dijakov, ki bodo pokazali interes in bodo imeli zadostno znanje za delo s sistemom joomla. Gre za individualno delo s posameznimi dijaki.
  • Terminski plan: Usposabljanje prva dva meseca šolskega leta, nato samostojno delo dijakov.
 • Redno ažuriranje spletnih strani.
  • Terminski plan: Celo leto
 • Širiti prepoznavnost šolskih spletnih strani
  • Terminski plan: Celo leto, intenzivneje na začetku šolskega leta in ob dogodkih za javnost
 • Zanesljivo informiranje dijakov, staršev in ostalih od dogajanju na šoli s šolsko spletno stranjo.
  • Terminski plan: Celo leto
 • Razno: Sprotno reševanje nastalih nepredvidenih težav in ukvarjanje z zadevami v povezavi s spletno stranjo, ki se pojavijo tekom leta.
  • Terminski plan: Celo leto
(Visited 30 times, 1 visits today)