Projekt evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020:
Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM,
ki jo je Zavod RS za šolstvo sklenil z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

vodja projekta OBJEM v Gimnaziji Ormož: Helena Srnec, uni. dipl. komp.

Gimnazija sodeluje na projektu OBJEM – bralna pismenost in razvoj slovenščine (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli) na četrti razvojni osi: posodobljena vloga šolske knjižnice. Knjižnica postane ambasada duha.

Sodelovanje s strokovnimi delavci in kulturne dejavnosti.

 • SEPTEMBER 2017 – predstavitev projekta

Z vprašalniki, ki jih bo posredovalo MIZS bomo izvedli analizo stanja.

 • CANKARJEVO TEKMOVANJE, 12. 12. 2017

Sodelovali bomo pri pripravi Cankarjevo priznanje. Debatirali bomo o delih:

 1. in 2. letnik gimnazijski program:
 • Mojca Kumerdej: Temna snov
 • Marko Sosič: Balerina balerina
 1. in 4. letnik gimnazijski program
 • Mihail Afanasjevič Bulgakov: Mojster in Margareta (katera koli izdaja)
 • Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev (katera koli izdaja)

 

 • MATURITETNO BRANJE

Sodelovali bomo pri pripravah na maturo.

 • Pri slovenščini: Ubežni delci (Anne Michaels) in Pomladni dan (Ciril Kosmač).
 • Pri angleščini: The Animal Farm (George Orwell) in An Ideal Husband (Oscar Wilde).

 

 • KNJIGE ZA OBVEZNO DOMAČE BRANJE

Sodelovali bomo pri domačem branju dijakov. Seznami bodo v knjižnici na vidnem mestu.

Gimnazija:

 1. Shakespeare: Hamlet (marec, april) – 1. letnik gimnazije (marec, april)
 2. G. Flaubert: Gospa Bovary – 2. letnik gimnazije in 2. letnik PV (februar, marec)
 3. Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi – 3. letnik gimnazije in PV (april, maj)
 4. maturitetno branje – 4. letnik gimnazije (januar-maj)

Predšolska vzgoja:

 1. Sofokles: Antigona – 1 letnik PV (marec, april)
 2. Pesmi štirih – 4. letnik PV (oktober)

(Visited 83 times, 1 visits today)