V skladu s šolskim koledarjem bo izpitni rok za izboljševanje pozitivnih zaključenih ocen (predmetni izpiti) za dijake 4. letnikov, ki so uspešno opravili letnik, potekal od ponedeljka, 24. 5., do srede, 26. 5. 2021.

V skladu s Sklepom o določitvi rokov za opravljanje izpitov (z dne 1. 4. 2021) je možno v tem roku opravljati tudi en popravni ali en dopolnilni izpit. Ti izpiti bodo v ponedeljek, 24. 5. in torek, 25. 5. 2021.

Na navedene izpite se lahko prijavite najkasneje do četrtka, 20. 5. 2021, do 18.00. Izpolnjene prijavnice oddajte razredniku ali v tajništvu šole.

Razpored izpitov bo objavljen na šolskih spletnih straneh in na oglasni deski najkasneje v petek, 21. 5. 2021, do 12.00.

Ormož, 19. 5. 2021

Klavdija Zorjan Škorjanec, ravnateljica

(Visited 91 times, 1 visits today)