V četrtek, 4. maja 2017, dijaki 4. letnika pišejo maturo iz slovenščine – I. del (izpitno polo 1 – šolski esej), zato bo pouk za posamezni razred 2., 3. in 4. uro potekal v isti učilnici. Izjema so jeziki, informatika in športna vzgoja. Med odmori med 2. in 3. ter med 3. in 4. uro ne zapuščajte učilnic.

Maturantom želimo veliko uspeha!