INFORMATIVNI DNEVI IN NOVOSTI NA FAKULTETAH UNIVERZE NA PRIMORSKEM, KI LETOS OBELEŽUJE SVOJO PETNAJSTO OBLETNICO

Koper, 5. februar 2018 – Fakultete Univerze na Primorskem (UP) bodo tudi letos na informativnih dnevih, ki bodo v petek, 9. februarja, in v soboto, 10. februarja, dijakom postregle s podrobnimi informacijami o možnostih nadaljnjega izobraževanja. Tudi letos dijakom, ki prihajajo k nam iz drugih, bolj oddaljenih slovenskih krajev, ponujamo organiziran brezplačen avtobusni prevoz na Primorsko. Letošnje novosti v okviru razpisanih programov pa so: Pedagoška fakulteta bo razpisala novi smeri v okviru študijskih programov Razredni pouk (UNI) – smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, in Predšolska vzgoja (VS) – Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom. Obe smeri, za kateri bo na voljo skupaj 20 mest, se bosta (delno) izvajali v italijanskem učnem jeziku. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je univerzitetni triletni program Biodiverzita prenovila in preimenovala v Varstveno biologijo ter letos prvič razpisala 30 prostih mest za izvajanje dodiplomskega študijskega programa Bioinformatika tudi v angleščini. Poleg slednjega so za izvajanje v angleškem jeziku razpisani še štirje dodiplomski študijski programi: Management (UNI), Matematika (UNI), Računalništvo in informatika (UNI) , Management turističnih podjetij (VS), prav tako štirje na magistrski stopnji: Management, Ekonomija in finance, Politologija, Matematične znanosti, na doktorski stopnji pa Matematične znanosti.

Univerza na Primorskem, ki letos obeležuje svojo 15. obletnico, je v študijskem letu 2018/19 na 28 dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje za slovenske državljane in državljane EU razpisala skupno 1.498 mest:

  • Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) 138 mest na enopredmetnih programih Geografija (UNI/3-letni), Italijanistika (UNI/4-letni), Medijski študiji (UNI/3-letni), Medkulturno jezikovno posredovanje (UNI/3-letni), Slovenistika (UNI/3-letni), Zgodovina (UNI/3-letni) in dvopredmetnih Antropologija (UNI/3-letni), Arheologija (UNI/3-letni), Geografija (UNI/3-letni), Kulturna dediščina (UNI/3-letni) ter Zgodovina (UNI/3-letni).
  • Fakulteta za management (UP FM) 180 mest na programih Management (VS/3-letni) in Management (UNI/3-letni).
  • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) 280 mest na sedmih programih: Bioinformatika (UNI/3-letni), Biopsihologija (UNI/3-letni), Matematika (UNI/3-letni), Matematika v ekonomiji in financah (UNI/3-letni), Računalništvo in informatika (UNI/3-letni), Sredozemsko kmetijstvo (UNI/3-letni) ter na prenovljenem programu Varstvena biologija (UNI/3-letni), prej Biodiverziteta.
  • Pedagoška fakulteta (UP PEF) 365 mest na treh programih: Pedagogika (UNI/3-letni), Predšolska vzgoja (VS/3-letni) in Razredni pouk (UNI/4-letni).
  • Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) 240 mest na programih: Kulturni turizem (UNI/3-letni), Management turističnih destinacij (VS/3-letni), Management turističnih podjetij (VS/3-letni) in Turizem (UNI/3-letni).
  • Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) 295 mest na programih: Aplikativna kineziologija (UNI/3-letni), Prehransko svetovanje – dietetika (VS/3-letni) in Zdravstvena nega (VS/3-letni).

Od skupnih razpisanih mest je 1.133 mest za redni študij in 365 za izredni študij. Za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU je UP razpisala 274 mest. Za 1. letnik je posebej razpisanih še 90 mest, ki so namenjena kandidatom za vzporedni študij in diplomantom.
Besedilo razpisa, obrazci in druge informacije o vpisu so dostopne na uradni spletni strani Univerze na Primorskem: https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up/razpis-za-vpis.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 30. marec 2018. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport opozarja, da spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja po tem datumu ne bodo možne. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Za zapolnitev prostih mest bosta na voljo še 26. in 27. september, kar je letošnja novost (v skupnih določbah razpisa za vpis je podrobnejši opis na strani 5). Informacije o prostih mestih in o drugih podrobnostih glede študija na UP dobite v Službi za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve UP: vpis@upr.si (tel. 05/611-7630) ali na spletni strani https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up.

Naše fakultete se bodo dijakom predstavile v naslednjih terminih: v petek, 9. februarja, ob 10., 11. in 15. uri ter v soboto, 10. februarja, ob 10. uri. Na organiziranih srečanjih jih bodo nagovorili dekani, profesorji in predstavniki fakultet, ki jim bodo podrobneje predstavili vsebino izbranih študijskih programov ter možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve po zaključenem dodiplomskem študiju. Dijaki si bodo lahko ogledali tudi prostore izbrane fakultete.
V sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem, Študentskim svetom Univerze na Primorskem in Mestno občino Koper letos prvič za dijake pripravljamo posebno dobrodošlico na Titovem trgu v Kopru ob 10. uri. Vse do 15. ure bodo dijakom na voljo uporabne informacije o študiju na Obali, spoznali pa bodo tudi sodelujoče institucije, društva in predstavnike lokalnega okolja, ki jim bodo v času študija pri nas s posebnimi ponudbami olajšali bivanje (prehrana s študentskimi boni, ugodnosti ipd.).

Za dijake, ki k nam prihajajo iz bolj oddaljenih krajev, smo tudi letos na dan petka organizirali BREZPLAČEN AVTOBUSNI PREVOZ na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – Portorož (in povratek). Odhod iz Murske Sobote je predviden ob 4.00 uri, prihod v Portorož pa okrog 10. ure. Povratek na isti relaciji je predviden z odhodom ob 17. uri iz Portoroža. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo tako, da izpolnijo e-prijavo, ki je dostopna na spletnih straneh Univerze na Primorskem preko: https://www.upr.si/sl/univerza/brezplani-avtobusni-prevoz. Lani smo prejeli čez 100 prijav, zato tudi letos, v pričakovanju še večjega števila, pozivamo vse dijake, da to možnost izkoristijo in se čim prej prijavijo. Prijave bomo zbirali do 6. februarja 2018.

Namestitve

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih je praviloma objavljen v juniju, vloge pa se sprejema do razpisanega roka, ki je običajno sredi avgusta. Kandidat lahko odda le eno vlogo, in sicer v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/.

V razpisu so navedeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, da pridobijo subvencionirano bivanje. V skladu s Pravilnikom o subvencioniranju bivanja in Razpisom za sprejem in podaljšanje bivanja se vloge za sprejem in podaljšanje bivanja točkuje. Na osnovi doseženih točk (točkujejo se materialno stanje, uspeh in oddaljenost) so novi študenti uvrščeni na informativni prednostni seznam. Ko izpolnjujejo vse pogoje, na domač naslov prejmejo odločbo o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje. Prednostni seznam je običajno objavljen spletni strani Študentskih domov Univerze na Primorske v prvi polovici septembra.

Cene bivanja se gibljejo od 93,51 evra do 111,24 evra (brez 9,5% DDV) v odvisnosti od števila ležišč v sobi v Študentskem domu v Kopru, kjer je na voljo 94 ležišč. V Študentskem domu v Portorožu pa je 128 ležišč, ki so na voljo od 80,86 evra do 129,30 evra (več: http://www.sd.upr.si/up_sd/cenik/).

Iz Študentskih domov Univerze na Primorskem svetujejo, da si kandidati natančno preberejo razpis in navodila za izpolnjevanje elektronske prošnje za bivanje ter da z oddajo prošnje ne odlašajo do zadnjega dne. Za dodatne informacije lahko dijaki in študentje pokličejo na 051 626 977 ali na (05) 611 75 07.

UP od 2003 do danes

Pred petnajstimi leti je Državni zbor Republike Slovenije z Odlokom o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS 13/2003) ustanovil novo, tretjo državno univerzo. Prve pobude za ustanovitev UP sicer segajo v leto 1992, ko je bila pripravljena študija razvoja visokega šolstva v Slovenskem Primorju, leto kasneje pa je bilo podpisano prvo pismo o nameri za ustanovitev visokošolskega središča na Obali.

Ob nastanku je UP imela sedem članic, danes jih šteje 9 in 2 pridruženi članici. Z 12 razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 se je njihovo število v študijskem letu 2017/18 povzpelo na 77 razpisanih študijskih programov in 88 akreditiranih študijskih programov (na dan 31. 12. 2017). S povečevanjem števila študijskih programov se na UP, kljub negativnim demografskim kazalnikom, povečuje tudi število študentov in diplomantov. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah diplomiralo skupno 254 diplomantov, v letu 2017 pa je bilo na šestih članicah 1015 diplomantov. V študijskem letu 2003/04 je bilo vpisanih 4665, v študijskem letu 2017/18 pa 4989 študentov. Na UP se je od leta 2004 do leta 2017 povečalo tudi število zaposlenih, in sicer s 443 na 632, s čimer se Univerza na Primorskem še vedno uvršča med največje zaposlovalce v obalno-kraški regiji.

V letu 2003/04 je bilo na UP vpisanih 53 tujih študentov ali dober odstotek od vseh študentov, v letu 2017/18 pa jih je bilo na UP vpisanih že 428, kar je nekaj manj kot desetina skupnega števila študentov. Prav zaradi porasta števila tujih študentov se na univerzi zadnja 4 leta izvaja nekatere študijske programe tudi v angleškem jeziku, tako bodo v novem študijskem letu razpisani 4 dodiplomski, 4 magistrski in 2 doktorska študijska programa.

Pomembna primerjalna prednost Univerze na Primorskem je lasten Štipendijski sklad UP, ustanovljen v študijskem letu 2008/09 z namenom nagrajevanja in spodbujanja najboljših študentov univerze in njihovem povezovanju z delodajalci še v času študija z zagotavljanjem večjih možnosti za zaposlitev diplomantov. Univerza na ta način študentom pomaga na študijski poti, jim ponudi možnosti delovnih izkušenj že med študijskim procesom in jim odpre vrata do kasnejše zaposlitve. Vlagatelji v sklad pa si lahko obetajo najboljše študente, ki jih lahko zaposlijo po zaključku študija. Do sedaj je bilo skupno podeljenih 321 štipendij.

Rektor UP prof. dr. Dragan Marušič, ki je svojo idejo o tretji slovenski javni univerzi kot doktor matematičnih znanosti in prorektor ljubljanske univerze prvič predstavil februarja leta 1990, za popotnico k njenemu nadaljnjemu uspešnemu razvoju pravi: »V zadnjem letu smo uspeli doseči nekaj ključnih premikov, ki so nas dejansko postavili na svetovni zemljevid. Glavni izziv pred nami je priti v središče znanstvenega dogajanja in pri tem obdržati naše največje ume v domačem okolju ter jim priključiti še vse tiste, ki bi želeli priti k nam iz sosednjih držav. Opazen trend povečevanja študentov iz drugih držav je za našo univerzo ključnega pomena. Na naši univerzi jih je trenutno 8,6 %. Da smo dovolj internacionalizirana univerza, bomo lahko rekli takrat, ko jih bomo imeli več kot 10 %, kar je tudi merilo, ki velja v svetu.«

(Visited 33 times, 1 visits today)