Na MIZŠ je objavljen nov rokovnik za prijavo in vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli, oddati prijavnico. Kandidat odda eno prijavnico za vpis, razen tisti kandidat, ki se želi vzporedno izobraževati.

Prijavnica za vpis v srednje šole je na spletni strani e-uprave: https://euprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192.
Kandidati naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš/skrbnik) in jo pošljejo na srednjo šolo (Gimnazija Ormož, Hardek 5a, 2270 Ormož). Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in ne s povratnico), ali pa skenirano/fotografirano na elektronski naslov srednje šole (gimnazija.ormoz@guest.arnes.si ali svetovalne delavke polona.koseckrajnc@gimnazija-ormoz.si).

Na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole. Tistim kandidatom, ki ste prijavnico za vpis v srednje šole že oddali, nove prijavnice ni potrebno ponovno pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

Rok za prenos prijave je 16. junij 2020.  Do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov. Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano/fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša/skrbnika, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Prosimo, da kandidati dobro premislite, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata.

O omejitvah vpisa v srednje šole boste kandidati obveščeni 26. junija 2020 (na spletnih straneh MIZŠ).

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v od 30. junija 2020 do 6. julija 2020.  Nanj vas bomo povabili z vabilom. Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020.

Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020. Vse podrobnosti o tem ter prijavnico za drugi krog, bodo kandidati dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani MIZŠ.  

Vse aktivnosti prijavno vpisnega postopka, ki se bodo izvajale neposredno na srednji šoli se bodo, če bo to potrebno, izvedle ob zagotavljanju ustreznih zdravstvenih ukrepov.

(Visited 170 times, 1 visits today)