PLAČILO MALIC

Malico lahko plačate ob ponedeljkih, torkih in sredah od 7. do 10. ure na blagajni (do 15. v mesecu).