Na Državnem izpitnem centru so preučili problematiko izvedbe praktičnih delov izpitov splošne mature v novonastalih razmerah ob epidemiji koronavirusa.

V trenutno znanih okvirih, ko je prišlo do prekinitve pouka v srednjih šolah, in ob upoštevanju koledarja izvedbe praktičnih delov izpita, po katerem je 15. april 2020 predvideni rok za zaključek vseh praktičnih delov izpitov, ocenjujejo, da ne bi smelo biti težav s predpisanimi roki iz koledarjev, ki jih je sprejela Državna komisija za splošno maturo, zato se datuma zaključka v tem trenutku ne spreminja.

  • dopis Državnega izpitnega centra
(Visited 28 times, 1 visits today)