Po kar nekajletnih prizadevanjih je končno tu – novi program na Gimnaziji Ormož!

Zdaj lahko že čisto zares potrdimo, da bomo 1. 9. 2021 na našo šolo sprejeli prve dijake programa ZDRAVSTVENA NEGA. 🩺

Učencem bomo tako poleg programa SPLOŠNA GIMNAZIJA in PREDŠOLSKA VZGOJA ponudili še tretji izobraževalni program. Dijaki se boste na Gimnaziji Ormož lahko torej izobrazili tudi za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege. 💊

V štirih letih boste pridobili znanja iz zdravstvene nege, nujne medicinske pomoči, dolgotrajne oskrbe, skrbi za zdravje, kakovost in varnost. Skozi štiriletno šolanje boste krepili svoje osebnostne lastnosti kot so odgovornost, vztrajnost, empatičnost, razvijali komunikacijo, spoznavali pomen ustreznih odnosov, spoštovanja, sodelovanja.

Praktična znanja boste med drugim pridobivali v Zdravstvenem domu Ormož, Psihiatrični bolnišnici Ormož, Splošni bolnišnici Ptuj, Centru starejših občanov Ormož … 🔬

Predstavitev poklica zdravstveni tehnik/zdravstvena tehnica

Izobraževanje pri nas boste zaključili s poklicno maturo. Če boste želeli, lahko svojo izobraževalno pot nadaljujete na programih visokega strokovnega izobraževanja (npr. zdravstvena nega, babištvo, fizioterapija, delovna terapija, laboratorijska zobna protetika … ) ter na nekaterih višješolskih ali univerzitetnih študijih (ob opravljenem 5. predmetu splošne mature).

Sicer se pa lahko po zaključku izobraževanja (in pripravništvu) zaposlite v bolnišnici, zdravstvenem domu, v socialnovarstvenih ustanovah (domovi starejših občanov in drugi zavodi), v negi na domu, v centru medicinske rehabilitacije, na področju zdravstvenega turizma in podobno. Delo v zdravstveni negi prinaša osebno zadovoljstvo vsem tistim, ki so pripravljeni ljudem izkazovati ljubezen, razumejo sočloveka, spoštujejo njegovo drugačnost in so pripravljeni pomagati tistim, ki ne morejo skrbeti zase, zato bo vaš poklic zmeraj tudi poklic prihodnosti. ❤️

Veseli smo, da na naši šoli v vseh treh programih izobražujemo in vzgajamo mlade ljudi, ki bodo široko razgledani posamezniki, sposobni kritičnega mišljenja in ki bodo naši družbi prispevali vrednote prijateljstva, strpnosti, odgovornosti, spoštovanja in pomoči sočloveku.

(Visited 2.546 times, 2 visits today)