Spoštovani devetošolci in starši,

tudi letos bo prenos prijav kandidatov, ki se bo v skladu z rokovnikom vršil v aprilu 2021, potekal na elektronski način. V tem trenutku so sicer srednje šole odprte, vendar se tako izognemo fizičnemu prenosu prijav, predvsem zaradi varnosti ter tudi zagotavljanja ustreznih zdravstvenih ukrepov na šoli, kjer poteka pouk.

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno šolo, na katerega se kandidati lahko obrnete, če želite  svojo prijavnico prenesti. Prenos prijave poteka tako, da kandidat na elektronski naslov svetovalne službe, kamor je oddal prvo prijavo, pošlje priloženo izpolnjeno vlogo, iz katere je moč razbrati iz katerega programa in šole se kandidat želi odjaviti in na katero šolo želi prenesti svojo prijavnico.

Vse osnovne šole so obveščene  o postopku elektronskega prenosa prijavnice.

Šolska svetovalna služba na Gimnaziji Ormož

(Visited 223 times, 1 visits today)