Naši dijaki so bili letos ponovno zelo aktivni v projektu EPAS, Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Program je namenjen srednješolcem in mladim omogoča boljše spoznavanje delovanja Evropske unije, zlasti Evropskega parlamenta.

Skozi številne aktivnosti, ki jih je podpirala Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, so se dijaki  usposabljali za aktivno državljanstvo. Na zanimiv in zabaven način so spoznavali delovanje EU in prednosti evropske integracije v našem vsakdanjem življenju; poseben zagon pri tem jim je dal obisk Hiše EU v Ljubljani.

Dijaki so aktivno sodelovali v razpravah z evropskimi poslanci in jim posredovali svoje predloge pri reševanju posameznih izzivov (podnebne spremembe, družbene neenakosti, spopadanje z epidemijo, odvisnost, promet in podobno).

Razvijali so kompetence kritičnega mišljenja in javnega nastopanja, sestavljali naloge in kvize za svoje vrstnike, otroke v vrtcu in osnovnošolce, preštudirali gradivo o Evropski uniji, se udeležili delavnic v Mladinskem centru Ormož in razprave Prihodnost Evrope na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, urejali Facebook profil, pripravili dogodek ob dnevu Evrope …

Mentorice, profesorice Lenka Keček Vaupotič, Tanja Galun Založnik in Renata Bezjak, so z izpeljanim projektom zelo zadovoljne in ponosne na svoje dijake, zlasti na to, da delajo vedno bolj samostojno. Prav dogodek ob dnevu Evrope je odličen primer za to, saj so dijaki sami sestavili besedilo o značilnostih posameznih držav Evropske unije in ga dramsko uprizorili.

Skozi projekt EPAS smo dokazali, da je mladim še kako mar za našo prihodnost in da se zavedajo, da je nacionalna in evropska politika del našega vsakdana. Z veseljem bomo pri projektu sodelovali tudi naslednje šolsko leto, se ponovno učili in o pomenu Evropske unije osveščali tudi vrstnike ter lokalno skupnost.

Več o dejavnostih in dogodkih lahko preberete na:

(Visited 144 times, 1 visits today)