Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 26. septembra 2019, ob 13.30 v jedilnici.