ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ LOGIKE 

Šolsko tekmovanje iz logike bo v petek, 28. septembra 2012, ob 13.30 v učilnici št. 4.