Zainteresirani dijaki predšolske vzgoje Gimnazije Ormož so se danes (20. oktobra 2016) udeležili  vsakoletnega srečanja slovenskih srednjih šol z izobraževalnim programom predšolska vzgoja. Vzgojiteljado 2016 organizira Gimnazija Celje Center.  V knežjem mestu gostijo več kot 200 mentorjev in dijakov predšolske vzgoje iz Ormoža, Ljutomera, Mute, Maribora, Brežic, Novega mesta, Kamnika, Jesenic, Ljubljane, Ajdovščine in Izole. Teme različnih delavnic so slavna preteklost s Friderikom in Veroniko ter ustvarjalna sodobnost s celjsko pisateljico in ilustratorko Lilo Prap.

(Visited 38 times, 1 visits today)