VPIS V 1. LETNIK 2020/2021 PROGRAMA SPLOŠNA GIMNAZIJA IN PREDŠOLSKA VZGOJA 

Termini vpisa:

 • TOREK, 30. 6. 2020, od 9.00 do 14.00: po priimku od A–H
 • SREDA, 1. 7. 2020, od 9.00 do 13.00: po priimku od J–M
 • ČETRTEK, 2. 7. 2020, od 9.00 do 14.00: po priimku od N–W
 • (PETEK, 3. 7. 2020, NADOMESTNI TERMIN)

Ob vpisu potrebujete:

 • original (na vpogled) in fotokopijo zaključnega spričevala,
 • izpolnjen Vprašalnik o dejavnostih in krožkih,
 • izpolnjeno Prijavo dijaka/-inje na šolsko prehrano,
 • izpolnjeno Naročilnico za učbeniški sklad (priloga), prilagamo tudi povezavo na Kopijo novo, kjer se vam v aplikaciji odprejo gradiva, ki jih morate kupiti. Izberite ustrezen program – gimnazija ali predšolska vzgoja in 1. letnik. Gradiva seveda lahko kupite kjerkoli. Celoten seznam je na voljo na naši spletni strani pod zavihkom knjižnica: https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=25q&pmid=2581zkc8ldg5
 • izpolnjen obrazec Kontaktni podatki staršev/skrbnikov,
 • fotokopijo Poročilo učenca o področjih prepoznane nadarjenosti (če si bil/-a identificiran/-a kot nadarjen/-a učenec/-ka v osnovni šoli (iz OŠ)),
 • fotografijo v elektronski obliki (v formatu jpg.; velikost 3,5 x 4,5 cm; barvna tehnika; ne starejša od treh mesecev) za izdelavo dijaške izkaznice pošljite na info@gimnazija-ormoz.si.
 • Subvencionirane vozovnice si je mogoče pridobiti z digitalnim potrdilom: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3245) ali prevzeti na prodajnem mestu (podatke o šolajočih dijakih na prodajnem mestu pridobijo iz CEUVIZ).

Prosimo, da ob vpisu uporabite zaščitno masko. Razkužilo bo na voljo ob vhodu v šolo. Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pokličite (02) 74 00 148 (svetovalna služba) ali (02) 74 00 147 (tajništvo šole).

Vse informacije o začetku pouka bodo objavljene na šolskih spletnih straneh in Facebooku (http://www.gimnazija-ormoz.si, https://www.facebook.com/gimormoz).

(Visited 115 times, 1 visits today)