Sklicujem 1. redno sejo Dijaške skupnosti Gimnazije Ormož (GO) v šolskem letu 2017/2018, ki bo v sredo, 20. septembra 20177. šolsko uro (ob 13.25) v knjižnici.

 Predlagani dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Poročilo predsednika
  3. Program dela za šolsko leto 2017/18
  4. Projektni načrt za mesec september, oktober
  5. Priprave na volitve
  6. Razno.

Seje se obvezno udeležita oba predstavnika DS iz vsakega razreda.

Lep dijaški pozdrav!

Mentorica DS: Bojana Moravec, prof.

(Visited 36 times, 1 visits today)