SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Vlogo za subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2013/2014 morajo starši oddati na centru za socialno delo. Pravica do subvencije se prizna od 1. 9. 2013, če je bila vloga oddana do 30. 6. 2013, drugače pa pravica nastopi z naslednjim dnem, ko je bila vloga oddana.

(Visited 44 times, 1 visits today)