Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 24. septembra 2015, ob 13.30 v jedilnici.