Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 13.30 v jedilnici.