• Naj VIDEO (kratki video prispevki na temo medgeneracijskega sodelovanja: lahko so utrinki dogodkov na šolah, priložnostno posneti videi, kratke video izjave, ipd. – kreativa v mp4 obliki!)
  • Naj FOTO (fotografski utrinki skozi oči učencev na temo medgeneracijskega sodelovanja)
  •  Naj LITERARNI PRISPEVEK (pesmica, spis, opis doživetij, domišljijska ali doživljajska zgodba, ipd.)
  • ROK ODDAJE: do 30. aprila 2017
  • https://www.powtoon.com/online-presentation/bNfubExeQs5/?mode=movie
(Visited 64 times, 1 visits today)