Dijak se prijavi k opravljanju izpita najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko najkasneje dva dni pred rokom za opravljanje izpita.

Pisni del:

  • MATEMATIKA v torek, 22. 8. 2017, ob 8.00 v učilnici št. 4

Ustni del:

  • INFORMATIKA v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 8.00 v učilnici št. 1
  • BIOLOGIJA  v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 8.30 v učilnici št. 1
  • IGRE ZA OTROKE v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 8.00 v učilnici št. 2
  • ZGODOVINA v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 8.30 v učilnici št. 2
  • GEOGRAFIJA v ponedeljek, 21. 8. 2017, ob 10.00 v učilnici št. 2
  • MATEMATIKA v torek, 22. 8. 2017, ob 10.00 v učilnici št. 4
  • VEŠČINE SPORAZUMEVANJA v sredo, 23. 8. 2017, ob 7.30 v učilnici št. 11
  • PSIHOLOGIJA v sredo, 23. 8. 2017, ob 8.00 v učilnici št. 2

Poimenski seznami so v tajništvu šole.

Ormož, 11. 8. 2017

 

Ravnateljica:
mag. Blanka Erhartič

(Visited 31 times, 1 visits today)