Ob prihajajočem zaključku šolskega leta Komisija za preprečevanje korupcije (Komisija) zaposlene v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, pa tudi starše šolajočih otrok opominja na prepovedi in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, lahko sprejmejo priložnostno darilo v vrednosti največ 100 evrov, sicer pa zanje veljajo enake prepovedi in omejitve sprejemanja daril in obveznost poročanja Komisiji kot za ostale zavezance po ZIntPK.

Komisija za preprečevanje korupcije: https://www.kpk-rs.si/blog/2022/05/16/opomnik-komisije-glede-daril-ob-zakljucku-solskega-leta/embed/#?secret=LR6zmfK49h

(Visited 61 times, 1 visits today)