• Navodila za kandidate (splošna in poklicna matura 2020) (PDF)

PISNI IZPITI

Na dan pisnega izpita pridite v šolo ob 8.30. Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00. Lahko zamudite začetek pisnega izpita za največ 30 minut. Čas opravljanja pisnega izpita se ne podaljša.

Še pred vstopom v šolo preverite, ali imate s seboj vse potrebno:

 • dokument, ki vsebuje sliko,
 • potrebščine, ki so potrebne za posamezen izpit (kemični svinčnik ali nalivno pero modre ali črne barve – ne pisal piši-briši, svinčnik, radirko,
 • računalo (kjer je zahtevano) brez možnosti grafičnega prikaza in simbolnega računanja,
 • geometrijsko orodje (kjer je potrebno),
 • nepopisan dvojezičen in/ali enojezičen slovar v knjižni obliki pri tujih jezikih …;
 • masko in prozorno vrečko, v katero boste odložili uporabljeno masko in jo po končanem izpitu odvrgli ali odnesli v pranje domov,
 • s sabo lahko imate plastenko ali steklenico vode z odstranjeno nalepko,
 • malico (splošna matura).

Kandidati vstopate in izstopate iz šole posamično in se gibljete skozi šolske prostore s predpisano medsebojno razdaljo. Pred vstopom v šolo, pri gibanju po hodnikih in skupnih prostorih, v toaletnih prostorih in pri izhodih upoštevate pravila nošenja zaščitnih mask ali nadomestkov (ruta, šal, buff …).

Vnos mobitelov, ročnih ur in vseh ostalih komunikacijskih naprav v izpitni prostor ni dovoljen. Vse našteto in odvečno garderobo boste lahko odložili v knjižnici (dostop do šolskih garderob ne bo dovoljen).

Sedežni red bo obešen na hodnikih pred učilnicami, imeli pa ga bodo tudi nadzorni učitelji v izpitnih prostorih. V učilnico boste vstopali posamezno in se usedli na mesto, določeno s sedežnim redom.

Ko boste na svojem mestu, lahko masko ali nadomestek maske varno odstranite in odložite v svojo vrečko. Tudi nadzorni učitelj v izpitnem prostoru, ko so kandidati v prostoru za svojimi mizami, lahko masko ali nadomestek odstrani.

Osebno izkaznico ali drug dokument položite na zgornji rob mize. Nadzorni učitelj brez dotika izkaznico pogleda. Če bo kandidat opravljal maturo z masko na obrazu, za identifikacijo za kratek čas odmakne masko z obraza.

Na mizi imate lahko le dokument, dovoljene pripomočke, zaščitno masko in prozorno vrečko zanjo ter vodo.

Prvih 30 minut učilnice ne smete zapustiti, kasneje pa po eden ob odobritvi  nadzornega učitelja. Kandidata z nameščeno masko, ki bo zapustil učilnico, da bi odšel na WC, bo spremljal rezervni nadzorni učitelj na hodniku.

Med odmorom (velja za splošno maturo) in prekinitvami ostanete kandidati v izpitnem prostoru. Oblečeni bodite primerno toplo, ker se bodo izpitni prostori pogosto zračili. Med odmorom se lahko razgibate, lahko pojeste malico oz. prigrizke,  dovoljeni so nujni izhodi v toaletne prostore, pri čemer ohranjajte fizično razdaljo,

Letos je izjemoma dovoljeno prinašanje svoje malice v izpitni prostor (velja za splošno maturo, kjer je med izpitnima polama predviden polurni odmor), ki jo boste odložili na določeno mesto in jo zaužili. Malica mora biti zapakirana v vrečki ali škatli z imenom kandidata.

Med izpitom upoštevajte vsa navodila nadzornega učitelja in Izpitni red.

V primeru kršitev Izpitnega reda (30. a člen) se izreče eden od ukrepov:

 • opomin
  (neupoštevanje oz. kršenje pravil izpitnega reda, poskus prepisovanja od drugih kandidatov, pogovarjanje, gledanje naokoli, motenje drugih
 • prekinitev opravljanja dela izpita do konca tega dela izpita (če se kljub izrečenemu opominu nadaljuje s kršitvijo ali se izpitni red ponovno krši; če kandidat poseduje ali uporablja mobitel: posledica: ta izpitna pola se zato točkuje z 0 točkami)
 • prepoved opravljanja izpita oz. nadaljevanja izpita (pri uporabi nedovoljenih sredstev, pripomočkov (“plonkcev”, ipd.) ali metod pri izpit –tudi brez predhodno izrečenih drugih ukrepov; posledica: celotni izpit je neocenjen).

Če končate s pisanjem izpitne pole predčasno, ostanete na svojem mestu in počakate na konec izpita.

Po izteku časa pisanja izpitno gradivo zložite po navodilih nadzornega učitelja, ga odložite na rob mize, ostanite na svojih mestih ter si namestite maske.

Če med izpitom zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se vas napoti domov.

 

USTNI IZPITI

Pridite v šolo vsaj 15 minut pred začetkom ustnega izpita; s seboj imejte pisalo, rezervno pisalo (ker si pisal ne boste izposojali zaradi nevarnosti prenosa okužbe), dokument s fotografijo, masko ter prozorno vrečko zanjo.

V izpitni prostor vstopite z masko in na poziv – s sabo imejte le dokument (osebno izkaznico), pisalo in prozorno vrečko za masko.

Izpraševalec šolske izpitne komisije po vstopu pozove kandidata, da si izbere izpitni listek. Izpitni listki morajo biti kandidatu predloženi tako, da se ne vidi njihova vsebina. Kandidat se listka ne dotakne, le nakaže izbiro. Listek izvleče učitelj izpraševalec po predhodnem razkuževanju rok ali v rokavicah. Položi ga na mizo pred kandidata, ki se brez dotikanja odloči za izbor ali zamenjavo. Nasploh velja, da s paketom izpitnih listkov in izpitnimi listki v paketu rokuje le izpraševalec, po predhodnem razkuževanju rok ali v rokavicah.

Kandidat ima pravico listek enkrat zamenjati in to brez posledic. Kandidat ima pred začetkom ustnega izpita pravico do 15 minutne priprave.

Izpraševalec izjemoma lahko v soglasju s kandidatom spremeni vprašanje na izpitnem listku (splošna matura), če presodi, da je vprašanje povezano z učno snovjo, standardi in cilji iz PIK, ki zaradi epidemije in izobraževanja na domu ni bila v celoti oz. neenako predelana za dijake v razredu in s tem konkretno za maturanta, ki je listek in s tem vprašanje izbral. To lahko stori izpraševalec tudi, da takrat, ko kandidat izbere listek in prebere vprašanja, posreduje takoj in pove, katero vprašanje bo zamenjal.

Ustni izpit traja do 20 minut. Izpraševalec bo lahko od vas zahteval tudi dodatna pojasnila iz vsebine vprašanja na listku.

(Visited 304 times, 1 visits today)