Lutkovna skupina

  • dijaki spoznajo značilnosti lutkovnega gledališča
  • dijaki spoznajo različne načine lutkovnega izražanja
  • dijaki spoznajo delo lutkarja
  • izbor besedila
  • dijaki izdelajo lutke
  • dijaki izdelajo sceno
  • dijaki spoznavajo pravorečna pravila slovenskega knjižnega jezika
  • dijaki pripravijo lutkovno predstavo
(Visited 31 times, 1 visits today)