Literarno-recitacijski krožek

 

  • Dijaki razvijajo zmožnost literarnega branja in se usposabljajo za branje in interpretacijo literarnih besedil
  • Preizkušajo se v pisnem in govornem (po)ustvarjanju literarnih besedil in tako poglabljajo zmožnost estetskega doživljanja
  • Spremljajo aktualne književne in kulturne dogodke ter spremljajo medijske obravnave, predelave, aktualizacije književnih besedil
  • Dijaki spremljajo literarne natečaje in druge razpise, pomagajo pri šolski spletni strani ali časopisu
  • Spodbujamo dijake k pisanju različnih besedilnih vrst, recitiranju in h govornemu nastopanju
  • Organiziramo kakšno literarno uro z znanim književnikom (bralni klub, knjižnica)

Pomembne načrtovane izvedbe:

– občinska proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Ormoškem gradu

– šolska radijska oddaja ob kulturnem dnevu

– vodenje maturantskega plesa in kulturni program v telovadnici na Hardeku

– vodenje informativnega dne v šoli

– zaključki projektnih dni

– bralne vaje za šolsko radijsko ob dnevu boja proti okupatorju

– vezni tekst za predstavitev raziskovalnega in projektnega dela

– kulturni del za zaključno prireditev šole

– literarni del za Ormoško poletje idr.

(Visited 65 times, 1 visits today)