Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče, Občina Turnišče, ZKD Lendava in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava  Lendava razpisujejo

L I T E R A R N O – L I K O V NO – M U L T I M E D I J S K I

u s t v a r j a l n i    n a t e č a j    2 0 18

Najboljši dosežki s področja literarne, likovne in filmsko-multimedijske ustvarjalnosti bodo nagrajeni.

Ustvarjalni natečaj traja od 1. decembra 2017 do 20. januarja 2018.

(Visited 48 times, 1 visits today)