NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO MISEL, VERZ, HAIKU ALI KONS

»Grozdje že gre v vino … Kako se pa vam izlijejo besede v literarno besedilo?!«

Gimnazija Ormož razpisuje natečaj za najboljše literarno besedilo v šolskem letu 2012/13 na projektno temo Vino – nevarnosti in priložnosti. Dijaki lahko ustvarjate svoje literarne izdelke – misli, verze, haikuje ali konse – v različnih jezikih: slovenščini (zborni jezik ali prleško narečje), angleščini, nemščini ali španščini.

Predvidenih je več knjižnih nagrad, najboljša besedila pa bodo javno predstavljena na šolskih dogodkih in prireditvah ter objavljena v zborniku dvoletnega projekta o vinu.

Prispela literarna besedila bo na podlagi kriterijev (skladnost vsebine z razpisano temo, izvirnost, inovativnost v slogu) ovrednotila komisija v sestavi:

  • slovenščina – Blanka Erhartič, Tina Zadravec, Aleksandra Štih
  • angleščina – Nina Cerkvenik, Simona Meglič
  • nemščina – Renata Bezjak, Andreja Šut
  • španščina – Mojca Ficko Rodriguez

Rezultate natečaja bomo javno objavili na priložnostni prireditvi šole in na zaključku projektnega ter raziskovanega dela v juniju 2013.

Misli, verze, haikuje ali konse oddajte ali pošljite po e-pošti učiteljicam jezikov najkasneje do 26. oktobra 2012 na elektronske naslove. Ne pozabite pripisati osnovnih podatkov o avtorju (ime, priimek, rojstni podatki, razred).

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želi aktiv jezikoslovk!

 

(Visited 87 times, 1 visits today)