DOBBS razpisuje fotografski natečaj “Naša mokrišča”, ki bo potekal od 20. februarja do 20. maja 2018.

Namen natečaja je s fotografskimi deli zajeti naravo mokrišč občine Ormož, občine Središče ob Dravi in občine Sveti Tomaž. Predmet natečaja je pridobiti nabor fotografij za fotografsko razstavo, ki bo lokalno naravo še dodatno približala širši javnosti. Fotografije morajo prikazovati življenje v mokriščih na območju natečaja, njegove prebivalce (rastlinske in živalske vrste), raznolikost življenjskih okolij, doživljanje območja itd.

(Visited 44 times, 1 visits today)